THÔNG BÁO

kính gửi quý cư dân chelsea park. BQL xin thông báo.Căn cứ thông báo của công an PCCC về việc kiểm tra định kỳ tại chung cư CHELSEA PARK E1 thời gian như sau:

Giới thiệu Ban Quản Trị
Địa chỉ xét nghiệm nước uy tín tại Hà Nội
THÔNG BÁO
Quy Định Về Tần Suất Bảo Dưỡng, Bảo Trì Hệ Thống PCCC Tại Các Tòa Nhà
VietinBank PGD Yên Hòa