THÔNG BÁO

Ban quản lý xin thông báo tới toàn thể quý cư dân chung cư E1 thời gian hạng mục thi công sửa chữa của 2 đơn vị kinh doanh tầng 2 tòa Bắc như sau:

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO
Agribank – PGD Nam Đô
Giới thiệu Ban Quản Trị
VietinBank PGD Yên Hòa