BAN QUẢN TRỊ

kiện toàn ban quản trị nhà chung cư E1, khu đô thị mới YÊN HÒA,phường YÊN HÒA,quận CẦU GIẤY nhiệm kỳ 2020-2023 gồm:

1: Ông ĐẶNG ANH TUẤN                                – Trưởng ban

2: Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG                    – Phó trưởng ban

3: Ông NGUYỄN THANH TÙNG                       – Phó trưởng ban(đại diện chủ đầu tư )

4: Ông ĐÀO QUANG BÍNH                             – Thành viên

5: Ông NGUYỄN QUẢNG NAM                        – Thành viên

6: Bà TRẦN PHƯƠNG NGÂN                           – Thành viên

Khu thương mại tầng 1, tầng 2
Hà Tóc
BAN QUẢN TRỊ
Ciara Terrace Cafe
VietinBank PGD Yên Hòa