THÔNG BÁO

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-TTYT, ngày 14 tháng 11 năm 2023 của TTYT quận Cầu Giấy về việc” Tổ chức cho trẻ uống bố sung Vitamin A đợt 2 năm 2023.” Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa thông báo lịch uống Vitamin A đợt 2 năm 2023 cụ thể như sau:

Thông báo diệt côn trùng
Ciara Terrace Cafe
THÔNG BÁO
Khu thương mại tầng 1, tầng 2
Giới thiệu Ban Quản Trị