CHỢ CƯ DÂN CP

Nơi trao đổi/ mua bán/ giúp nhau đi chợ hộ