Giao lưu

Giao lưu phụ huynh cư dân và nhà trường nhân ngày 20/11

Nội dung buổi giao lưu bao gồm bộ phận quản lý trung cư:

1: Ông Nguyễn Anh Tuấn.

2: Bà Vũ Thị Hậu.

3: Ông Tô Thành Nhân.

Cùng toàn thể cư dân Chelsea park tham gia giao lưu với trường mầm non ABC.

Thời gian diễn ra sự kiện: