LIÊN HỆ

Li_n_H_v2

Kính gửi quý cư dân,

BQT xin thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên BQT thay cho 4 thành viên BQT cũ xin từ nhiệm của chung cư Chelsea Park tại Hội nghị nhà chung cư bất thường ngày 5/3/2023 như dưới đây.

 

Anh ĐẶNG ANH TUẤN

1808 tòa Bắc.
Điện thoại 0904321818

Chị NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

1201 tòa Bắc
Điện thoại: 0912578088

 

Bác ĐÀO QUANG BÍNH

1803 tòa Bắc
Điện thoại: 09xxxxxx

Anh NGUYỄN QUẢNG NAM

602 tòa Nam.
Điện thoại 0946787555

 

Chị TRẦN PHƯƠNG NGÂN

120X tòa Nam
Điện thoại: 09xxxxxx